Dagmar Skokanová

Disertační práce

Marketingový význam body image: Komparace vnímání body image v americkém a čínském kulturním prostředí na vybraném segmentu

Importance of Body Image Marketing: Comparison of Body Image Perception in American and Chinese cultural environment on selected segment
Anotace:
Předkládaná disertační práce je zaměřena na zkoumání diferencí vnímání body image ve spotřebním marketingu ve dvou relativně odlišných kulturních prostředích - USA a Číně - na vybraném vzorku respondentů (univerzitní studenti), jejich základní odlišnosti ve vnímání ideálního image těla, rozdíly v postoji ke zdobení a úpravě těla. Pomocí obsahové analýzy zvoleného tištěného média zkoumá odlišnosti ve …více
Abstract:
This dissertation is focused on exploring differences of perception of body image in consumer marketing in two relatively diverse cultural backgrounds - the United States and China - on a sample of respondents (university students), their fundamental differences in perceptions of ideal body image, differences in attitude to decorate, and modify body. Using content analysis of selected print media portrayed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: Jana Boučková
  • Oponent: Zdeněk Souček, Gustav Tomek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27910

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management