Dagmar Skokanová

Doctoral thesis

Marketingový význam body image: Komparace vnímání body image v americkém a čínském kulturním prostředí na vybraném segmentu

Importance of Body Image Marketing: Comparison of Body Image Perception in American and Chinese cultural environment on selected segment
Abstract:
Předkládaná disertační práce je zaměřena na zkoumání diferencí vnímání body image ve spotřebním marketingu ve dvou relativně odlišných kulturních prostředích - USA a Číně - na vybraném vzorku respondentů (univerzitní studenti), jejich základní odlišnosti ve vnímání ideálního image těla, rozdíly v postoji ke zdobení a úpravě těla. Pomocí obsahové analýzy zvoleného tištěného média zkoumá odlišnosti ve …more
Abstract:
This dissertation is focused on exploring differences of perception of body image in consumer marketing in two relatively diverse cultural backgrounds - the United States and China - on a sample of respondents (university students), their fundamental differences in perceptions of ideal body image, differences in attitude to decorate, and modify body. Using content analysis of selected print media portrayed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 9. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2011
  • Supervisor: Jana Boučková
  • Reader: Zdeněk Souček, Gustav Tomek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27910

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doctoral programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management