Bc. Kateřina Kuklová

Diplomová práce

Interaktivní webová aplikace na procvičování jazyka SQL

Interactive web application for SQL tutoring
Anotace:
Cílem diplomové práce je implementace interaktivní online aplikace na výuku SQL. Aplikace je navržena na základě průzkumu dosavadních možností výuky SQL na internetu. Aplikace obsahuje celkem 44 úloh rozdělených do čtyř kategorií podle obtížnosti sestavení SQL dotazu. Řešení úloh uživateli bylo testováno a analýza nasbíraných dat je součástí práce.
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to implement an interactive online application for SQL learning. A design of application is based on results of review of current possibilities of SQL learning on internet. The application consists of 44 tasks divided to 4 categories with different level of SQL query complexity. The solving of tasks was tested by users and an analysis of collect data is a part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petra Budíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy

Práce na příbuzné téma