Bc. Olga Kolibová

Diplomová práce

Technické výukové prostředky na stránkách časopisu Pedagogika v letech 1951 – 2005

Technical educational means on pages of the Pedagogika magazine from 1951 to 2005
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce je zaměřena na vývoj technických výukových prostředků ve druhé polovině 20. století, přičemž těžištěm práce je reflexe obsahové analýzy 55-ti ročníků časopisu Pedagogika z hlediska problematiky technických výukových prostředků. Teoretická část práce se věnuje technickým výukovým prostředkům obecně – snaží se o vymezení pojmů, klasifikaci technických výukových prostředků …více
Abstract:
This thesis concerns the development of technical educational means in the middle of the 20th century. It focuses on a content analysis reflection of fifty-five issues of the magazine Pedagogika from the point of view of technical educational means. The theoretical part of this work deals with technical educational means in general – it tries to define notions, to classify technical educational means …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta