Bc. Aneta Rafajová

Diplomová práce

Vývojová toxicita metabolitů sinic a jejich směsí

Developmental toxicity of cyanobacterial metabolites and their mixtures
Anotace:
Sinice mohou produkovat širokou škálu potenciálně škodlivých látek, z nichž bylo mnoho podrobně popsáno. Tato práce se zaměřuje na retinoidy, jakožto jednu ze skupin metabolitů produkovaných některými druhy sinic (např. Microcystis aeruginosa nebo Aphanizomenon klebahnii). Testována byla vývojová toxicita těchto látek na modelovém organismu Danio rerio za použití rybího akutního embryonálního testu …více
Abstract:
Cyanobacteria are known to produce a wide spectrum of potentially harmful compounds, out of which many of them were described in detail in previous studies. In this thesis we focus on retinoids as one group of active metabolites produced by certain species of cyanobacteria (e.g. Microcystis aeruginosa or Aphanizomenon klebahnii). Developmental toxicity of selected set of retinoid compounds was tested …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Marie Smutná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta