Mgr. Bc. Branislav Jenčo

Bachelor's thesis

Clusterovací algoritmy pro sledování vod v proteinech

Clustering algorithms for water tracking in proteins
Anotácia:
Práca sa zaoberá klastrovaním bodov na povrchu proteínu, v ktorých vodné molekuly vstupujú do alebo vystupujú z proteínovej štruktúry. Analýza týchto vstupov v priebehu simulácií molekulárnej dynamiky pomáha biochemikom získať informácie o dôležitých tuneloch v proteínovej štruktúre. Cieľom bolo poskytnúť prehľad o niekoľkých klastrovacích algoritmoch, ich porovnanie na syntetických aj reálnych dátach …viac
Abstract:
The topic of this thesis is clustering of points on the surface of a protein where water molecules enter or exit the protein structure. Analysis of these inlets during molecular dynamics simulations helps biochemists obtain information about important tunnels in the protein structure. The goal was to give an overview of several clustering algorithms, compare them in use on synthetic and real data, …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Katarína Furmanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Computer Graphics and Image Processing