Bc. Daria Dychko

Bakalářská práce

Aplikace ekologického managementu v hotelech v České republice

Application of ecological management in hotels in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem aplikace prvků ekologického managementu v hotelích v České republice. Cílem práce je analyzovat problematiku aplikace ekologického managementu vybraných hotelů, na praktických příkladech demonstrovat jejich využívání v praxi a navrhnout rozšíření ekologických prvků pro zkoumané hotely. Práce má tři základní části: teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část …více
Abstract:
Bachelor dissertation deals with application of elements of environmental management in hotels in the Czech Republic. Work has three basic parts: theoretical, practical parts and recommendations. The theoretical part provides basic information on the issue of implementation of environmental management into practice, respectively its history, as well as about the ecological hotel industry. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze