Ing. Dilyara Asmatulayeva

Bakalářská práce

Řízení pracovního kapitálu v MSP

Working capital management within small and medium enterprises
Anotace:
Cílem předkládané bakalářské práce je zhodnotit řízení společnosti Aliance s.r.o. v letech 2007-2010 z pohledu čistého pracovního kapitálu, a vytvořit návrhy, které by mohly zlepšit skutečnou situaci. V teoretické části práce jsou nejprve vysvětleny základní pojmy týkající se pracovního kapitálu a jeho řízení. Dále je zde uveden význam malých a středných podniků, důležitost řízení čistého pracovního …více
Abstract:
The aim of this work is to evaluate the management of Alliance Ltd. in 2007-2010 in terms of net working capital, and to develop proposals that might be able to improve the actual situation. The theoretical part of the work firstly explains basic definitions related to working capital and its management. It also shows the importance of small and medium enterprises, the importance of net working capital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Martin Petrášek
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance