Ing. Dilyara Asmatulayeva

Bachelor's thesis

Řízení pracovního kapitálu v MSP

Working capital management within small and medium enterprises
Abstract:
Cílem předkládané bakalářské práce je zhodnotit řízení společnosti Aliance s.r.o. v letech 2007-2010 z pohledu čistého pracovního kapitálu, a vytvořit návrhy, které by mohly zlepšit skutečnou situaci. V teoretické části práce jsou nejprve vysvětleny základní pojmy týkající se pracovního kapitálu a jeho řízení. Dále je zde uveden význam malých a středných podniků, důležitost řízení čistého pracovního …more
Abstract:
The aim of this work is to evaluate the management of Alliance Ltd. in 2007-2010 in terms of net working capital, and to develop proposals that might be able to improve the actual situation. The theoretical part of the work firstly explains basic definitions related to working capital and its management. It also shows the importance of small and medium enterprises, the importance of net working capital …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Martin Petrášek
  • Reader: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance