Václav KOCUM

Diplomová práce

Interaktivní výuka vybraných témat z algebry na SOU s využitím matematických programů - rovnice, finanční matematika

Interactive teaching selected topics in algebra at secondary vocation school using mathematical programs - equations, financial mathematics
Anotace:
Tato diplomová práce obsahuje dvě základní témata při vzdělávání studentů na středních odborných učilištích (dále jen SOU). Prvním tématem jsou rovnice, které tvoří základní stavební kámen studia matematiky a jejichž chápání je tedy nutnou podmínkou k úspěšnému zvládnutí studia. Druhým tématem je finanční matematika, které žákům poskytuje základní znalosti z této oblasti a vymezuje zásadní pojmy. Úspěšný …více
Abstract:
This diploma thesis contains two main themes in the education of students in secondary vocational schools. The first topic are equations that form basis of the study in the field of mathematics and their understanding is therefore needed for successful completion of studies. The secondary issue is financial mathematics which gives pupils the basic knowledge in this field and defines key terms. Each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCUM, Václav. Interaktivní výuka vybraných témat z algebry na SOU s využitím matematických programů - rovnice, finanční matematika. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses grwtko grwtko/2
9. 1. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
9. 1. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.