Hana Tomcová

Bakalářská práce

Pracovní doba a doba odpočinku

Working time and rest period
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pracovní dobou a dobou odpočinku v podmínkách české právní úpravy, která je ovlivněna komunitárním právem Evropské unie, jejíž je Česká republika členem. Tato problematika je velmi aktuálním tématem, a to především v důsledku rozsáhlé novelizace zákoníku práce s účinností k 1. 1. 2012. Cílem této práce je poskytnutí uceleného přehledu právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku …více
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on working time and rest period under Czech legislation conditions that is influenced by Community law of European Union, which is the Czech Republic a part of. The subject of the thesis is a current issue, especially due to the extensive amendment to the Labour Code, which came into effect on 1. 1. 2012. The object of this thesis is to provide a comprehensive overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Michal Spirit
  • Oponent: Milena Soušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36244