Mgr. Mariya Antonova

Bakalářská práce

Modely predikující incidenci zhoubných nádorů na příkladu zhoubného melanomu v ČR

Models for prediction of cancer incidence: an example for malignant melanoma in the Czech Republic
Anotace:
Predikce incidence zhoubných nádorů je nutná z mnoha administrativních a vědeckých důvodů. Tato bakalářská práce má za cíl popsat a hodnotit metodiku predikce incidence a na základě epidemiologických analýz vybrat model pro predikci incidence, mortality a prevalence zhoubného melanomu v České republice pomocí vhodného statistického software. První kapitola obsahuje úvod do problematiky zhoubného melanomu …více
Abstract:
Prediction of cancer incidence is needed for many administrative and scientific reasons. This bachelor thesis aims to introduce the methodological background for the prediction of incidence rates of malignant tumors and on the basis of the epidemiological analyses to choose a proper model for prediction of incidence, mortality and prevalence rates of malignant melanoma in the Czech Republic using the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Matematická biologie