Mgr. Mariya Antonova

Bachelor's thesis

Modely predikující incidenci zhoubných nádorů na příkladu zhoubného melanomu v ČR

Models for prediction of cancer incidence: an example for malignant melanoma in the Czech Republic
Abstract:
Predikce incidence zhoubných nádorů je nutná z mnoha administrativních a vědeckých důvodů. Tato bakalářská práce má za cíl popsat a hodnotit metodiku predikce incidence a na základě epidemiologických analýz vybrat model pro predikci incidence, mortality a prevalence zhoubného melanomu v České republice pomocí vhodného statistického software. První kapitola obsahuje úvod do problematiky zhoubného melanomu …more
Abstract:
Prediction of cancer incidence is needed for many administrative and scientific reasons. This bachelor thesis aims to introduce the methodological background for the prediction of incidence rates of malignant tumors and on the basis of the epidemiological analyses to choose a proper model for prediction of incidence, mortality and prevalence rates of malignant melanoma in the Czech Republic using the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Mathematical Biology