Bc. Jiřina Dostálová

Bachelor's thesis

Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy (dle výběru stát nebo úsc)

Theoretical and practical questions of the public administration property management .
Abstract:
Bakalářská práce Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy (dle výběru stát nebo ÚSC) se zabývá zhodnocením efektivnosti hospodaření s majetkem veřejné správy, a to konkrétně Jihomoravského kraje. První kapitola pojednává o specificích majetku státu a majetku ÚSC. Druhá část se zaměřuje na hospodaření s majetkem ÚSC a také na účetní reformu v oblasti veřejných financí, která …more
Abstract:
The bachelor paper Theoretical and practical questions of the public administration property management deals with evaluation of the effictiveness of property management public administration, specifically the South Moravian Region. The first chapter discusses the specifics of state property and property of territorial self-governing unit. The second part focuses on the management property of territorial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Reader: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta