Růžena Karásková

Bakalářská práce

Kazuistika osoby ve výkonu trestu závislé na návykových látkách

Kazuistik einer suchtmittelanhängingen Person in einer Justtizvollzugsansalt
Anotace:
KARÁSKOVÁ, Růžena DiS. Kazuistika osoby ve výkonu trestu závislého na návykových látkách. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc). Vedoucí práce: Mgr. Eva Marková, Ph.D., Praha 2020. 106 s. Tématem bakalářské práce je ochranné protitoxikomanické léčení osob ve výkonu trestu odnětí svobody a specifika ošetřovatelské péče v prostředí věznice, kterou zajišťují všeobecné sestry …více
Abstract:
KARÁSKOVÁ, Růžena DiS. Die Kasuistik einer Suchtmittelsüchtigen Person während Strafvollstreckung. Medizinische Hochschule, Qualifikationsstufe: Bachelor (Bc). Fachaufsicht: Mgr. Eva Marková, Ph.D., Praha 2020. 106 s.Das Thema der Bachelorarbeit ist die Behandlung der drogensüchtigen Personen während Freiheitsstrafvollzug und die Spezifika der Pflegearbeit im Gefängnis, welche die Allgemeinkrankenschwester …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická