PaedDr. Pavlína BASLEROVÁ

Disertační práce

Úroveň vstupních kompetencí pro zvládání učebního oboru v závislosti na absolvovaném školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání

Entry level of competencies for managing apprenticeship depending on level on the completed School Education Program (SEP) for primary education - effectiveness of inclusive education for students with deficits in mental functioning In the Czech Republic in recent years, many discussions are held about whether practical elementary schools have their place in the educational system. Proponents and opponents of practical elementary schools miss data on the effectiveness of education of students with disabilities because of the dwindling intellectual abilities. The aim is through appropriate research methods to provide the necessary information about whether attended form of basic education (individual integration into regular schools and education in schools for pupils with mild mental disability) has an impact on the success of this group of graduates of elementary schools continued their education at vocational School (class educational fields E).
Anotace:
Efektivita inkluzivního vzdělávání u žáků s deficitem v oblasti mentálních funkcí V ČR se v posledních letech množí diskuse o tom, zda základní školy praktické mají své místo ve vzdělávací soustavě. Zastáncům i odpůrcům základních škol praktických chybí data o efektivitě vzdělávání žáků se znevýhodněním z důvodu úbytku rozumových schopností. Cílem práce je pomocí odpovídajících výzkumných metod zajistit …více
Abstract:
Effectiveness of inclusive education for students with deficits in mental functioning In the Czech Republic in recent years, many discussions are held about whether practical elementary schools have their place in the educational system. Proponents and opponents of practical elementary schools miss data on the effectiveness of education of students with disabilities because of the dwindling intellectual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
 • Vedoucí: prof. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BASLEROVÁ, Pavlína. Úroveň vstupních kompetencí pro zvládání učebního oboru v závislosti na absolvovaném školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Olomouc, 2017. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gshsk0 gshsk0/2
8. 6. 2017
Složky
Soubory
Marklová, E.
9. 6. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.