Bc. Monika Jůzková, DiS.

Bakalářská práce

Pobyty cizinců ze států EU, dle zákona č. 326/99 Sb.

Stays of foreigners from EU states, according to the act no. 326/99 Coll.
Anotace:
V posledních letech dochází k negativním dopadům migrační vlny, která odsouvá pozitivní stránky migrace vůbec. Za uplynulé měsíce došlo v rámci přílivu uprchlíků, kteří se dostali do Evropské unie, k řadě problémů jako jsou sílící teroristické útoky, které v nás vyvolává emoční rozpoložení. Samotná Evropa si uvědomuje, že přijetí takového množství migrantů představuje bezpečnostní rizika. Snaha EU …více
Abstract:
In recent years, the negative impact of migration waves, which postponed all of the positive aspects of migration. Over the past month have occurred within the influx of refugees, who arrived into the ranks of the European Union, such as rising terrorist attacks that make us different emotional state. Europe itself is aware that the adoption of such numbers of migrants poses a security risk. The EU …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní