Bc. et Bc. Ivana Lévková

Master's thesis

Počítačová grafika na základní škole

Computer graphics lessons at elementary school level
Anotácia:
Tato práce se zabývá počítačovou grafikou a možnostmi její implementace do osnov základního vzdělávání. První část práce se věnuje základním pojmům počítačové grafiky a přehledu programů, které je možno zařadit do výuky na základních školách. Druhá část práce je zaměřena na výzkumnou činnost, která byla provedena na základních školách v České republice a reprezentuje současnou situaci výuky počítačové …viac
Abstract:
This master thesis explores the theory of computer graphics and its ability to be incorporated into primary education. The first part focuses on the basic concepts of computer graphics and a graphic software overview that could be integrated into teaching at primary schools . The second part considers the research that was conducted at primary schools in the Czech Republic, results of which represent …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedúci: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta