Theses 

Počítačová grafika na základní škole – Bc. et Bc. Ivana Lévková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. et Bc. Ivana Lévková

Master's thesis

Počítačová grafika na základní škole

Computer graphics lessons at elementary school level

Anotácia: Tato práce se zabývá počítačovou grafikou a možnostmi její implementace do osnov základního vzdělávání. První část práce se věnuje základním pojmům počítačové grafiky a přehledu programů, které je možno zařadit do výuky na základních školách. Druhá část práce je zaměřena na výzkumnou činnost, která byla provedena na základních školách v České republice a reprezentuje současnou situaci výuky počítačové grafiky na druhém stupni základních škol.

Abstract: This master thesis explores the theory of computer graphics and its ability to be incorporated into primary education. The first part focuses on the basic concepts of computer graphics and a graphic software overview that could be integrated into teaching at primary schools . The second part considers the research that was conducted at primary schools in the Czech Republic, results of which represent the current format of teaching computer graphics within primary schools. The final part of this thesis is an electronic educational support program focused on Adobe Photoshop.

Kľúčové slová: Grafika, počítač, rastrová grafika, vektorová grafika, 2D grafika, 3D grafika, barevné modely, software, rozlišení, formát, rámcový vzdělávací program, výukové kurzy, kvantitativní výzkum, Graphics, computer, raster graphics, vector graphics, 2D graphics, 3D graphics, color models, graphic software, resolution, School Educational Programme, training courses, quantitative research

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedúci: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 07:53, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz