Bc. Libuše Dufková, Ph.D.

Diplomová práce

Využití citoslovcí jako slovního druhu ve výuce ruštině

Usage of Interjections as a Word Class in Teaching Russian
Anotace:
Diplomová práce využívá teoretických poznatků naší bakalářské práce Srovnávací analýza ruských a českých citoslovcí z roku 2007, jejímž cílem bylo porovnat ruská a česká citoslovce na základě excerpovaného jazykového materiálu z děl krásné literatury. Diplomová práce se skládá ze dvou částí, části teoretické a praktické. Teoretická část rozšiřuje poznatky teoretické části bakalářské práce. Zabývá se …více
Abstract:
Diploma thesis is based on the theoretical part of my bachelor thesis Comparative Analysis of Russian and Czech interjections from 2007. Its aim was to compare Russian and Czech interjections which were excerpted from fiction. Diploma thesis is divided into two parts, theoretical and practical one. Theoretical part broadens knowledge of theoretical part of bachelor thesis. Theoretical part deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Irina Hobzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy