Anna MÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Zrcadlová terapie u amputace horní končetiny

Mirror therapy in upper extremity amputation
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo využití zrcadlové terapie u amputace horní končetiny. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou zpracovány druhy amputací v rameni, protetické možnosti, vznik fantomových bolestí a jejich ovlivnění pomocí zrcadlové terapie. V praktické části je zaznamenán průběh zrcadlové terapie s pacientem s exartikulací v rameni levé horní končetiny …více
Abstract:
The aim of my thesis was the use of mirror therapy for upper limb amputation. The work is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part there are kinds of amputations in the shoulder, prosthetic options, the emergence of phantom pains and their influence with the help of mirror therapy. In the practical part of recording the mirror therapy to patient with disarticulation in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÁLKOVÁ, Anna. Zrcadlová terapie u amputace horní končetiny. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie