Michala KRÉDLOVÁ

Bakalářská práce

Prevence zanesení infekce do močových cest důsledkem cévkování

The prevention of the infection into the urinary tract due to catheterization
Anotace:
Katetrizace močového měchýře vyžaduje přísné dodržování zásad asepse, aby se zabránilo vzniku infekce močových cest. Práce se zaměřuje na ošetřovatelský postup při cévkování pacienta a na následnou ošetřovatelskou péči o zacévkovaného pacienta. Teoretická část se zabývá nejprve infekcemi močových cest obecně, poté katetrizací močového měchýře a nakonec samotnou prevencí katétrových infekcí močových …více
Abstract:
The urinary bladder catheterization requires a strict adherence to the principles of the asepsis to prevent of the urinary tract infection. The work focuses on the nursing process of the catheterization of the patient and subsequent nursing care. The theoretical part deals with the first urinary tract infections in general, then the catheterization of the bladder itself and eventually the prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2011
  • Vedoucí: MUDr. David Smutný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÉDLOVÁ, Michala. Prevence zanesení infekce do močových cest důsledkem cévkování. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Ústav zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra