Bc. Michaela Šindelářová

Master's thesis

Vliv stravovacích návyků v těhotenství na rozvoj gestačního diabetes mellitus

Influence of eating habits during pregnancy on the development of gestational diabetes mellitus
Abstract:
Diplomová práce studuje vztah stravovacích návyků v těhotenství a rozvoj gestačního diabetes mellitus (GDM). Upozorňuje na rizika a vzrůstající incidenci GDM v posledních letech a objasňuje preventivní a rizikový potenciál výživy. Zabývá se také epidemiologií, diagnostikou a poskytuje aktuální patofyziologické poznatky o GDM. Podrobněji je popsána problematika výživy žen s GDM z hlediska hlavních živin …more
Abstract:
The thesis studies link of food habits in pregnancy and growth of gestational diabetes mellitus (GDM). Thesis warns of risks and growing incidence of GDM in last years and clarifies preventative and hazardous potential of diet. Thesis deals also with epidemiology and diagnostics and shows actual pathophysiological findings about GDM. In details is described issues of diet for women with GDM in terms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
  • Reader: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta