Bc. Petra Sinkulová

Diplomová práce

Podpora prodeje a její metody a techniky

Sales Promotion and its methods and techniques
Anotace:
Tématem této diplomové práce je podpora prodeje a její metody a techniky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Hlavním cílem je analýza a zhodnocení efektivity konkrétní kampaně podpory prodeje ve společnosti Stock Plzeň. Teoretická část je věnována problematice podpory prodeje v rámci komunikačního mixu a jejím jednotlivým formám, metodám a technikám. Zároveň je zde zmíněn vliv nových …více
Abstract:
The thesis deals with methods and techniques of sales promotion. It has both theoretical and empirical components. The main objective is an analysis and an evaluation of effectiveness of a specific sales promotion campaign in Stock Plzeň. The theoretical part of the thesis focuses on the issue of sales promotion within the communication mix, specifying its forms, methods and techniques. A special attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní