Bc. Petra Sinkulová

Master's thesis

Podpora prodeje a její metody a techniky

Sales Promotion and its methods and techniques
Abstract:
Tématem této diplomové práce je podpora prodeje a její metody a techniky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Hlavním cílem je analýza a zhodnocení efektivity konkrétní kampaně podpory prodeje ve společnosti Stock Plzeň. Teoretická část je věnována problematice podpory prodeje v rámci komunikačního mixu a jejím jednotlivým formám, metodám a technikám. Zároveň je zde zmíněn vliv nových …more
Abstract:
The thesis deals with methods and techniques of sales promotion. It has both theoretical and empirical components. The main objective is an analysis and an evaluation of effectiveness of a specific sales promotion campaign in Stock Plzeň. The theoretical part of the thesis focuses on the issue of sales promotion within the communication mix, specifying its forms, methods and techniques. A special attention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Reader: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní