Bc. Dana Tomašová

Bakalářská práce

Zabudnuté kúpele na Slovensku

Forgetten spas in Slovakia
Abstract:
TOMAŠOVÁ, Dana. Forgotten spas in Slovakia. [Bachelor disertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: 2016. 47 p. This Bachelor Disertation focuses on to forgotten spas problem in Slovakia. It has been set up a hypotesis in this disertation: „Forgetten spas at Sväty Jur and Korytnica could be renovated“. To approve this hypotesis there were defined tasks to analyse curent situation in …více
Abstract:
TOMAŠOVÁ, Dana. Zabudnuté kúpele na Slovensku. [Bakalárska práca] Vysoká škola hotelová. Praha: 2016. 47 strán. Bakalárska práca sa zameriava na problematiku zaniknutých kúpeľov na Slovensku. Stanovená hypotéza v tejto práci znie: „zabudnuté kúpele vo Svätom Jure a v Korytnici môžu byť opäť uvedené do prevádzky“. Na vyhodnotenie potvrdenia hypotézy boli definované ciele, na základe ktorých sme vykonali …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Věra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu

Práce na příbuzné téma