Bc. Hana Hutlová

Master's thesis

Outsourcing lidskych zdroju v oblasti spravy podniku

HR Outsourcing in the aea of facility management
Abstract:
Předmětem diplomové práce s názvem „Outsourcing lidských zdrojů v oblasti správy podniku“ je analýza podpůrných procesů, ve kterých byl outsourcing zaveden. Teoretická část práce se zaměřuje na definování pojmu outsourcing, historický vývoj tohoto procesu, jeho současný stav a budoucí vývoj. Uváděny jsou hlavní důvody a očekávání, jimiž jsou podniky motivovány k využití outsourcingu. Jsou zmíněny jednotlivé …more
Abstract:
The subject of this graduation thesis with the name „Human resources outsourcing in the area of facility management“ is an analysis of those facility activities in which the outsourcing was employed. Theoretical part focuses on defining the term outsourcing, historical progression of this process, its present state and the future development. The main reasons which motivate companies to put to use …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Jiří Stýblo, CSc.
  • Reader: Ing. Aleš Frána

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní