Bc. Katarína Šimonová

Bakalářská práce

Sestavení účetní závěrky u vybrané kategorie účetních jednotek

Financial statements preparation for selected category of accounting entities
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Sestavení účetní závěrky u vybrané kategorie účetních jednotek“ je popis procesu sestavení, obsahu a struktury účetní závěrky u vybrané kategorie účetních jednotek s důrazem na změny plynoucí z novelizace zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. V praktické části práce porovnávám získané informace s postupy vypracování účetní závěrky v konkrétní společnosti, analyzuji použité …více
Abstract:
The goal of the submitted Bachelor’s thesis: “Preparing Financial Statements for a Selected Category of Accounting Entities” is to describe the process of preparation, content and structure of the Annual Financial Statements for a Selected Category of Accounting Entities, putting emphasis on the changes resulting from the amendment of the Act No. 563/1991 Coll. on Accounting. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta