Marie POTŮČKOVÁ

Diplomová práce

Zahraniční politika SRN za Helmuta Kohla

Foreign policy of Federal Republic of Germany in the period of Helmut Kohl
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zahraniční politikou Spolkové republiky Německo během kancléřského období Helmuta Kohla. Cílem práce je analyzovat zahraniční politiku Spolkové republiky Německo se zaměřením na vztah se Sovětským svazem/Ruskem, Spojenými státy, a ČSSR/ČSFR/ČR. Dalším z cílů je určit podíl Helmuta Kohla na zahraniční politice Spolkové republiky Německo. Práce by měla nalézt odpověď na …více
Abstract:
This thesis deals with foreign policy of the Federal Republic of Germany during the period of Chancellor Helmut Kohl. The aim of final goal it to analyze the foreign policy of the Federal Republic of Germany with a focus on the relationship with the Soviet Union/Russia, the United States and the Czechoslovak Socialist Republic/Czechoslovak Federal Republic/Czech Republic. Second aim of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Novotný, Ph.D. M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POTŮČKOVÁ, Marie. Zahraniční politika SRN za Helmuta Kohla. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Učitelství historie pro SŠ - Učitelství společenských věd pro SŠ