Miroslava SKALNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Edukace osob s mentálním postižením jako podpora jejich uplatnění na trhu práce

Education of people with intellectual disabilities to support their labor market
Anotace:
Předmětem této práce je Edukace osob s mentálním postižením jako podpora jejich uplatnění na trhu práce. Tato práce má teoreticko - empirický charakter. Ve své teoretické části se práce nejprve zabývá těmi pojmy, které s daným tématem bezprostředně souvisejí. Představuje historii pojmu mentální postižení, uvádí klasifikaci tohoto postižení, zmiňuje vybrané příčiny daného postižení, představuje pojem …více
Abstract:
The object of this work is the education of people with intellectual disabilities as their support on the work market. This work has theoretical - empirical character. In its theoretical part it first deals with concepts which directly related with this theme. Presents the history of the concept of mental disability, makes the classification of disability mentions, selected causes of disability, introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Vavříková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKALNÍKOVÁ, Miroslava. Edukace osob s mentálním postižením jako podpora jejich uplatnění na trhu práce. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta