Miroslava SKALNÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Edukace osob s mentálním postižením jako podpora jejich uplatnění na trhu práce

Education of people with intellectual disabilities to support their labor market
Abstract:
Předmětem této práce je Edukace osob s mentálním postižením jako podpora jejich uplatnění na trhu práce. Tato práce má teoreticko - empirický charakter. Ve své teoretické části se práce nejprve zabývá těmi pojmy, které s daným tématem bezprostředně souvisejí. Představuje historii pojmu mentální postižení, uvádí klasifikaci tohoto postižení, zmiňuje vybrané příčiny daného postižení, představuje pojem …more
Abstract:
The object of this work is the education of people with intellectual disabilities as their support on the work market. This work has theoretical - empirical character. In its theoretical part it first deals with concepts which directly related with this theme. Presents the history of the concept of mental disability, makes the classification of disability mentions, selected causes of disability, introduces …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Hana Vavříková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SKALNÍKOVÁ, Miroslava. Edukace osob s mentálním postižením jako podpora jejich uplatnění na trhu práce. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta