Lukáš BIELIK

Bakalářská práce

Energetické využití horního toku Rolavy; na úseku Nové Hamry - Nejdek

Energy utilization of the upper of the Rolava river; the area of Nové Hamry - Nejdek
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hydroenergetického využití vybraného úseku říčky Rolavy. Pojednává o historii využívání vodní energie v zájmové lokalitě a zároveň seznamuje se stávajícími malými vodními elektrárnami, jejich provozem, koncepčním řešením a technickými údaji. Dále je posouzen celkový hydroenergetický potenciál zájmového úseku Rolavy a následně jsou vytipovány a navrženy …více
Abstract:
This Bachelors thesis deals with hydro energy use of a selected section of the small river Rolava. It discusses the history of the use of water power in the affected location and also introduces the existing small hydroelectric power plants, their operation, policy responses and technical data. It also considers the total hydro energy potential of the selected section of river Rolava and subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin David

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BIELIK, Lukáš. Energetické využití horního toku Rolavy; na úseku Nové Hamry - Nejdek. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství