Bc. Adam Grygar

Bakalářská práce

Optimization techniques of neural networks for mobile platforms during training phase

Optimization techniques of neural networks for mobile platforms during training phase
Anotace:
Umělé neuronové sítě a konvoluční neuronové sítě se stále zvětšují společně se stále vyšší poptávkou po výkonných výpočetních zdrojích. Nicméně poptávka na jejich provoz na koncových mobilních zařízeních s nízkou spotřebou stoupá. Toto nasazení na mobilních zařízeních je pro některé úkoly vyžadováno, ale výpočetní výkon je limitovaný. Se zavedením optimalizačních technik mohou být modely menší a rychlejší …více
Abstract:
Artificial neural networks and convolutional neural networks are still getting larger with higher demand for powerful computing resources. However, the demand for running them on low-power end mobile devices is rising. This deployment on mobile devices is required for some tasks, but the computational power is limited. With the introduction of optimization techniques, the models could be smaller and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka