Bc. Rastislav Práger

Diplomová práce

Návrh internetového obchodu pro prodej automobilových náhradních dílů.

Design eshop for the sale of automotive spare parts.
Abstract:
Thesis proposal for an online store selling car spare parts deals with the problem of trafficking through Internet. It is divided into two integrated parts. The theoretical part focuses on defining the basic concepts of e-commerce, e-business introduce a form of trading via the Internet. It also seeks to support options by selling advertising. The second part focuses practical. It consists of a description …více
Abstract:
Diplomová práca Návrh internetového obchodu pre predaj automobilových náhradných dielov sa zaoberá problematikou obchodovania prostredníctvom internetu. Je rozdelená do dvoch ucelených častí. Teoretická časť sa zameriava na definovanie základných pojmov z oblasti e-commerce, e-business a predstavuje formy obchodovania prostredníctvom internetu. Sústredí sa aj na možnosti podpory predaja prostredníctvom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky