Ing. Jan Kavka

Bakalářská práce

Vnitrofiremní komunikace podniku MODUS, spol. s r.o., včetně zahraničních poboček

Communication inside company MODUS LTD, including non-domestic branches
Anotace:
Práce si dává za úkol popsat a zejména analyzovat vnitrofiremní komunikaci v podniku MODUS, spol. s r. o. K tomuto účelu budou využity interní materiály společnosti (interní sdělení, metodika ISO, firemní magazín, emailová komunikace…). Součástí práce je také provedení průzkumu mezi pracovníky – bude využito výrobního závodu, z důvodu reprezentativnosti vzorku (200 zaměstnanců). V poslední části je …více
Abstract:
Work gives you a task to describe and analyze particular internal communication in the company MODUS Ltd. For this purpose, will be used internal materials of the company (internal massages, the ISO methodology, employ magazine, e-mail communication ...). The work also includes a screening of the workers – there is used production plant, because of the representativeness of the sample (200 employees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Jansová
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní