Bc. Veronika Vodrážková

Diplomová práce

Diskreční oprávnění a neurčité pojmy ve správním právu

Discretionary power and indefinite notions of Administrative Law
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou diskreční pravomoci a neurčitých právních pojmů ve správním právu. V prvních kapitolách se věnuji požadavkům, které jsou kladeny na právní normy a následně se zaměřuji také na proces aplikace a interpretace práva, jelikož se jedná o jedny ze základních a zásadních součástí, ze kterých problematika správního uvážení a neurčitých pojmů vychází. Dále se věnuji základním …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of discretion power and indefinite legal terms in administrative law. The first chapters are devoted to the requirements for legal standards and consequently also focuses on the process of application and interpretation of the law, because based on that assumption are built the issues of administrative discretion and indefinite legal terms. Then I describe the basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Oponent: JUDr. Pavel Vetešník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní