Michala KNOBLOCHOVÁ

Bakalářská práce

Ergoterapie u transverzální léze míšní

Occupational therapy in spinal cord lesion
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám ergoterapii u tetraplegiků. Tento handicap často vzniklý skoky do vody, ale i autonehodami je v ČR čím dál tím častější. Ve své práci se budu zabývat především přesuny. Myslím si, že to je veliká část terapie, kterou by měl ovládat každý řádný ergoterapeut, ale také velkou neznámou v odborné společnosti. Bakalářská práce obsahuje část obecnou, ve které se věnuji obecně …více
Abstract:
I am studying the occupation therapy for tetraplegic people in my bachelor thesis. Such handicap, mainly resulted from a jump to water, but even after accidents, is becoming more frequent in the Czech Republic. I will focus primarily on transfers. I think this is a big part of therapy that each ergo therapist should know, but it is also an unknown area among experts. The Bachelor thesis contains a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Eva Křemenáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNOBLOCHOVÁ, Michala. Ergoterapie u transverzální léze míšní. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií