Jitka Frühbauerová

Bachelor's thesis

Polymerázová řetězová reakce, průběh a její využití v diagnostice genetických poruch

Polymerase Chain Reaction, Course And Its Use For Diagnosis Of Genetical Disorders
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám popisem geneticky dědičných onemocnění pomocí polymerázové řetězové reakce. V první části popisuji princip a typy polymerázové řetězové reakce, dále se věnuji typům a diagnostice diabetu mellitus a enzymům, jež ovlivňují rozvoj této choroby. V následující části se zabývám popisem a diagnostikou Gilbertova syndromu a enzymům, jež zhoršují průběh tohoto chronického …more
Abstract:
In my bachelor's thesis, I deal with the description of genetically inherited diseases using the polymerase chain reaction. In the first part, I describe the principle and types of the polymerase chain reaction, then I focus on the types and diagnosis of diabetes mellitus and the enzymes that influence the development of this disease. In the following part, I pursue the description and diagnosis of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Frühbauerová, Jitka. Polymerázová řetězová reakce, průběh a její využití v diagnostice genetických poruch. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická