Andrea CRHONKOVÁ

Bakalářská práce

Intercultural communication - British and American culture

Intercultural communication - British and American culture
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issues of intercultural communication between two cultures: American and British. Even though members of these two cultures speak the same language there are some cultural differences between them. The first part of the thesis deals with introduction into the history of the field of intercultural communication, explains the main basic concepts such as culture, communication …více
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku interkulturní komunikace mezi dvěma kulturami: Americkou a Britskou. Ačkoli příslušníci obou národu hovoří stejným jazykem, existují různé kulturní rozdíly mezi nimi. První část práce se zaměřuje na úvod do historie oboru interkulturní komunikace, vysvětluje hlavní základní koncepty jakožto kultura, komunikace a představuje teorii kulturních rozdílů z pohledů …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
Zveřejnit od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CRHONKOVÁ, Andrea. Intercultural communication - British and American culture. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta