Jan JIRSA

Bakalářská práce

Simulace elektrického zásobníku teplé užitkové vody

Simulation of electric storage of hot watter
Anotace:
Jirsa, Simulace elektrického zásobníku teplé užitkové vody Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky, Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická, 2012, 23 str., vedoucí: Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na možnosti elektrického ohřevu vody pro domácnost, zejména pak na simulaci ohřevníku se zásobníkem. Cílem této práce je popsat možnosti ohřevu …více
Abstract:
Jirsa, Simulation of electric water heater with reservoir Department of Electromechanics and Power Electronics, University of West Bohemia in Pilsen Faculty of electrical engineering, 2012, 23 pages, head: Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. The presented thesis is focused on the options of electric water heating for households, especially on electric water heater with reservoir. Target of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2012
Zveřejnit od: 5. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JIRSA, Jan. Simulace elektrického zásobníku teplé užitkové vody. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická