Tereza SMOLÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Schwierigkeiten und Erfolgsgeschichten: Die Eingliederung der "Sudetendeutschen" in das Nachkriegs-Bayern am Beispiel der Stadt Neutraubling b. Regensburg

Difficulties and Achievements: Integration of ,Sudeten Germans' in Postwar Bavaria on the example of Neutraubling b. Regensburg
Abstract:
The bachelor thesis deals with difficulties and achievements of German expellees from Czechoslovakia: Integration of "Sudeten Germans" in postwar Bavaria on the example of Neutraubling b. Regensburg. Main goal of the research is to answer the questions: How did the locals perceive the newcomers? What measures had been taken to integrate the expelled individuals? Which difficulties and achievements …more
Abstract:
Tématem této bakalářské práce jsou problémy a úspěchy vysídlených Němců z Československa: Začleňování sudetských Němců do poválečného Bavorska na příkladu města Neutraubling u Řezna. Hlavním cílem zkoumání je zodpovězení otázek: Jak vnímali místní obyvatelé nově příchozí? Jaká opatření byla přijímána k integraci odsunutých jedinců? Jaké problémy a úspěchy při tom lze sledovat? Teoretická část se zabývá …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Dr. Phil. Boris Blahak, M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SMOLÍKOVÁ, Tereza. Schwierigkeiten und Erfolgsgeschichten: Die Eingliederung der "Sudetendeutschen" in das Nachkriegs-Bayern am Beispiel der Stadt Neutraubling b. Regensburg . Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Linguistics / Foreign Languages for Business