Marie GAWLASOVÁ

Bakalářská práce

Instytut Polski w Pradze i jego dzia\l{}alno\'{s}\'c na rzecz popularyzacji kultury polskiej

Polish institute in Prague and its influence to the popularization of polish culture
Abstract:
The aim of this bachelor´s thesis is to present activity of Polish Institute in Prague. You will find here also aims and settings of Polish Institute in the whole world. Other parts are mainly dedicated to Polish Institute in Prague. Its history, present condition and all kinds of activities are presented here. The practical part is concerned with research between students and teachers of polish language …více
Abstract:
Cílem této práce je prezentovat působení Polského Institutu v Praze. V práci jsou představeny cíle a zadání Polských Institutů na celém světě. Další části jsou věnovány hlavně Polskému Institutu v Praze. Je zde představena jeho historie, současný stav a aktivity. V praktické části se práce zabývá průzkumem mezi studenty a vyučujícími polonistik v České republice. Tato část je zaměřena na to, jak polonistiky …více
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010
Zveřejnit od: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAWLASOVÁ, Marie. Instytut Polski w Pradze i jego dzia\l{}alno\'{s}\'c na rzecz popularyzacji kultury polskiej. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polský jazyk a literatura