Bc. Kateřina Egermeierová

Diplomová práce

Pohledávky po splatnosti

Claims after the payment
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku pohledávek po lhůtě splatnosti. Teoretická část je věnována základním pojmům, jako je pohledávka, vznik a typologie pohledávek. Její značná část se věnuje preventivnímu zajištění pohledávek před vznikem obchodního vztahu. Jsou zde popsány nástroje zajištění pohledávek po lhůtě splatnosti mimosoudní cestou. Pokud ani tyto nástroje nepomohou, jsou dále popsány …více
Abstract:
My thesis focuses on the issue of claims after the payment. The theoretical part is devoted to basic expressions, such as receivable, creation of a receivable and typology of receivables. A signifiant part is devoted to preventive ensure of receivables before the formation of a business relationship. There are described the instruments to ensure receivables after their maturity period out of court …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeňka Suchomelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance