Dmytro Krushelnytskyy

Diplomová práce

ERP systemy a jejich přínos pro mezinárodní obchod

ERP systems and their influence on international trade
Anotace:
Tato práce se zabývá ERP systémy. Nejprve popisuje architekturu a jednotlivé komponenty ERP řešení. Jsou vysvětleny základní pojmy týkající se této problematiky. Zmíněny jsou také možné výhody a nevýhody užití a srovnání jednotlivých dodavatelů. V další části je popsán světový a český trhy ERP. Z praktického hlediska práce je zaměřena na zkoumání průběhu procesu implementace ve vybraných společnostech …více
Abstract:
This thesis deals with ERP systems. First, it describes the architecture and individual components of ERP solutions. Basic concepts on this issue are explained. Additionally are mentioned the possible advantages and disadvantages of using ERP software and comparison of individual suppliers. The next part describes the global and czech ERP markets. From the practical point of view, the thesis focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Markéta Kubálková
  • Oponent: Ivana Topolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71214

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod