Monika Bednářová

Bakalářská práce

Specifika pooperační péče pacientů s kataraktou v lokální anestézii

Specifics postoperative care cataract patiens in local anesthesia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá specifikou pooperační péče pacientů s kataraktou v lokální anestézii. V teoretické části popisuje samotné onemocnění, diagnostiku, druhy katarakt a její léčbu. Dále je teoretická část věnována pooperační péči a režimovým opatřením v domácí péči. Součástí je i edukace pacientů, která je nedílnou složkou pooperační péče. Výzkumná část zjišťuje znalosti pacientů o svém onemocněníkataraktě …více
Abstract:
This thesis deals with the specifics of postoperative care of cataract patients under local anesthesia. The theoretical part describes the disease, diagnosis, type of cataract and its treatment. The theoretical part is devoted to post-operative care and treatment disposal home care. It also includes patient education, which is an integral component of post- operative care. The research part ascertains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Pažoutová, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bednářová, Monika. Specifika pooperační péče pacientů s kataraktou v lokální anestézii. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií