Bc. Helena Peterková

Diplomová práce

Aplikace Diltheyovy koncepce rozumění na vzdělávací oblast člověk a společnost

The application of Dilthey’s concept of understanding on the educational area man and society
Anotace:
Autorka se v této práci zabývá aplikací Diltheyovy koncepce rozumění na vzdělávací oblast Člověk a společnost, a to na úrovni gymnaziálního vzdělávání. V aplikaci se zaměřuje nejen na obsah vzdělávacích oborů, které do dané oblasti spadají, ale soustředí se i na to, jakým způsobem rozumění ovlivňuje osvojování klíčových kompetencí u žáků či jaké změny aplikace rozumění vnese do práce a přípravy učitele …více
Abstract:
The author of this work deals with the application of Dilthey’s concept of understanding on the educational area “man and society” at the level of grammar school education. The author focuses on the content of educational disciplines, that fall within the educational area and on how understanding affects the acquisition of key competencies among students and what changes will bring the concept of understanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jiří Svoboda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta