Kateřina SCHINEROVÁ

Bakalářská práce

Genderové stereotypy a rozdělení domácích prací v současném manželství

Gender stereotypes and housework division in current partnership
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá genderovými stereotypy a rozdělením domácích prací v současném manželství. Tvoří jí dvě části ? teoretická a praktická. Teoretická část je věnována historii feminismu ve světě a v českých zemích, definuje základní pojmy gender a genderová socializace. Zaměřuje se na posouzení genderových stereotypů v dnešní společnosti a v současném partnerském soužití. Popisuje vývoj …více
Abstract:
This bachelor work is devoted to gender stereotypes and division of labour in housework in today?s marriage. It consists of two parts ? theoretical and practical. The theoretical one deals with history of feminism in the world and in the Czech countries, defines basic terms of gender and gender socialization. It focuses on assessment of gender stereotypes in today?s society and today?s partnership …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2011
Identifikátor: 18554

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHINEROVÁ, Kateřina. Genderové stereotypy a rozdělení domácích prací v současném manželství. Brno, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika