Karin Hartmannová

Bachelor's thesis

Assessment centrum v praxi / Assessment Centre in practice

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem assessment centra a jeho použitím v praxi. Práce je dělena do dvou částí – teoretické a praktické. První část se věnuje vymezení metody assessment centra, popisuje její dílčí disciplíny, které se používají a dále výhody nebo nevýhody této metody. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje a zkoumá užití assessment centra jako metody výběru zaměstnanců v dané …more
Abstract:
This Bachelor thesis is concerned on the topic of the assessment center and its use in practice. The work is divided into two parts - theoretical and practical one. The first part defines the methods of assessment center, describes its sub-disciplines that are used and the advantage or disadvantage of this method. The practical part of this Bachelor thesis focuses on and explores the use of assessment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích