Bc. Jana Obrovská, Ph.D.

Diplomová práce

Spiritualita v nových sociálních hnutích: případová studie neziskové organizace Embercombe

Spirituality in new social movements: a case study of Embercombe
Anotace:
Práce se zabývá spiritualitou zaměstnanců a dobrovolníků neziskové organizace Embercombe, která pořádá jak kurzy osobnostního rozvoje, tak environmentálně a sociálně zaměřené programy. Organizace je v práci vymezena jako součást sítě nového sociálního a spirituálního hnutí, které tvoří strukturu hnutí holistického. Na základě autorčina tříměsíčního pohybu v terénu a s využitím výzkumné strategie případové …více
Abstract:
This thesis deals with spirituality of employees and volunteers in the non-profit organization Embercombe which facilitates both personal development courses and environmental and social programmes. The organization is comprehended as part of the new social and spiritual movement which constitutes the structure of the holistic movement. The author spent three months in the field and used a case study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií