Blanka Machová

Bakalářská práce

Odsun německého obyvatelstva z Broumovska po druhé světové válce

The Removal of Germans from Broumov Region after the W W II.
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na odsun německého obyvatelstva z Broumovska po druhé světové válce. V úvodu je vysvětlen výběr tohoto tématu a popsána struktura práce. Na začátku je krátká kapitola věnovaná stručnému popisu Broumovska. Další části práce se zabývají obsazením Broumovska a Broumovskem v průběhu druhé světové války. Součástí práce je též podkapitola, která podrobně vypovídá o dekretech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB823

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Zdeněk Kárník
  • Oponent: Ondřej Felcman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví - historie

Práce na příbuzné téma