Tereza Hrtúsová

Diplomová práce

Energetická bezpečnost Evropské unie a její vztahy s Ruskou federací

Energy Security of the European Union and Its Relations with the Russian Federation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou energetické bezpečnosti Evropské unie a jejími vztahy s Ruskou federací. Cílem této práce bylo vymezení energetické bezpečnosti a vnější energetické politiky Evropské unie, charakteristika jejích vztahů s Ruskou federací a následné vyhodnocení vzájemné interdependence v oblasti energetiky. První část práce obsahuje obecnou definici energetické bezpečnosti, formování …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of the energy security of the European Union and its relations with the Russian Federation. The target of this work is to describe energy security and external energy policy of the European Union, characterize its relations with the Russian Federation and compare mutual interdependence in the energy sector. The thesis is divided to three main parts. The first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Radomír Kaňa
  • Oponent: Martin Hon

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava